Предстоящо стартиране на нова схема за модернизиране на предприятията

200 000 евро за неземеделски дейности в селските райони
април 25, 2018

25.04.2018г.

Министерство на икономиката и енергетиката планира да обяви очакваната от бизнеса схема за модернизиране на предприятията – „Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ“ през юни 2018г.  Процедурата се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целите на процедурата са подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и капацитета за управление с цел засилване на експортния потенциал на предприятията. Ще се финансира придобиване на ДМА, ДНА, разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

Безвъзмездната финансова помощ за фирмите ще достига до 1 000 000 лв., които представляват до 70% от стойността на целия проект.

За повече информация може да се свържете с нас: 0896 845 855, 0896 845858 и на електронния ни адрес: info@bullbrokers-bg.com