News

April 16, 2018

A new business modernization scheme is being launched

A new business modernization scheme is being launched An invitation to receive project proposals under the Technology Modernization in Small and Medium Enterprises Scheme under the […]
April 16, 2018

Bulbrockers Ltd won an auction

Буллброкерс ЕООД съвместно с ИСК при УНСС спечелиха търг за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване […]