Услуги

Стокова борса

Осигуряваме експертно-консултантско, техническо и информационно обслужване относно борсовата търговия. Извършваме финансови, правни, технически, икономически консултации..

Европейски проекти

БУЛЛБРОКЕРС ЕООД разработва и управлява проекти, съфинансирани по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Системи за управление

Разработваме и внедряваме Системи за управление, съгласно изискванията на стандартите: ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 SA 8000:2008

Извършване на периодичен анализ на националните и международни нормативни документи и други изисквания, в това число и на изискванията за здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, оценка за отражението им върху извършваната от Холдинга дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнение на всички задължения, наложени от този вид документи.

Обучения

Фирмата организира и провежда професионално обучение по ISO-стандартите - ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001; ISO 22000; BS OHSAS 18001

EU GDPR

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION-Регламент 2016/679):