Стокова борса

Буллброкерс ЕООД е предпочитан и коректен партньор при осъществяване на сигурни, надеждни и качествени услуги в сферата на борсовата търговия на „Софийска Стокова Борса” АД.

Осигуряваме експертно-консултантско, техническо и информационно обслужване относно борсовата търговия. Извършваме финансови, правни, технически, икономически консултации.