Обучения

Фирмата организира и провежда професионално обучение по ISO-стандартите - ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001;  ISO 22000; BS OHSAS 18001. От 2005 г. до сега в учебния център на Буллброкерс ЕООД, са обучени над 1000 специалисти, Вътрешни и Водещи одитори в следните курсове: - Въведение в стандарта ISO 9001 и изисквания към документацията - Вътрешни одитори по стандарта ISO 9001 - Водещи одитори на СУК в съответствие с ISO 9001 и ISO 19011– IRCA регистран - Въведение в HACCP системи (DS 3027:2002) - Водещи одитори по HACCP (DS 3027:2002) - Вътрешни одитори по стандарта ISO 22000;  Вътрешни одитори по стандарта ISO 14001;  Водещи одитори по ISO 14001:2004 - IRCA регистриран; Въведение в ISMS по стандарта BS 7799:2;  Изграждане на ISMS по стандарта BS 7799:2 - Вътрешни одитори на ISMS по стандарта BS 7799:2 - Въведение в OHSAS 18001 - Анализ и управление на риска за информационните активи; Обучение на мениджъри по сигурност на информацията и информационна сигурност съгласно изискванията на ISO 27001. Сред клиентите на учебния център на Буллброкерс ЕООД са експерти от Държавен фонд земеделие и Български спортен тотализатор; представители на общини, частни и публични организации.