За нас

Фирма Буллброкесрс ЕООД е създадена през май 2003г., като мисията на компанията е да предоставя висококачествени и конкурентни консултантски услуги на българския пазар. Стремежът ни е да сме винаги „в крак“ с новостите на пазара; да бъдем предпочитан и надежден партньор на своите клиенти, като отговорим на техните потребности и изисквания. Постигаме това чрез: изявено лидерство и прозрачни управленски практики; инвестиции в екипа и насърчаване на иновативността в работата; постоянен вътрешен контрол на ефективността и социална отговорност.

Буллброкерс ЕООД е сертифицирано за въведена система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001.

Компанията гарантира поверителността и осигурява надеждност на предоставени от клиенти данни съгласно изискванията на GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION-Регламент 2016/679 за защита на личните данни).

Сред клиентите на фирмата са както малки, средни и големи  частни компании, така и публични институции, и организации.

Буллброкерс ЕООД предлага:

  • Консултиране по подготовка и администриране изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския съюз – Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони;

  • Консултации във връзка с разработване и внедряване на Системи за управление, съгласно изискванията на международните стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000 и др.; BS OHSAS

  • Консултации по въвеждане на GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION-Регламент 2016/679 за защита на личните данни в сила от 25.05.2018г.);

  • Професионално обучение по международните стандарти от серията ISO – ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000 и др.; BS OHSAS 18001.

  • Експертно-консултантско, техническо и информационно обслужване относно борсовата търговия на Софийска стокова борса.