Европейски проекти

 

Буллброкерс ЕООД е консултантска компания с над 12-годишен опит в разработването и управлението на проекти по Оперативните програми на България и Програма за развитие на селските райони, съфинансирани от ЕС.

Компанията успешно подготвя и администрира европейски проекти в размер на 130 млн. лв. в рамките на програмен период 2007-2013г.

Предоставяме професионални консултации и анализи относно възможностите за кандидатстване по Оперативните програми, както и във връзка с подготовката и управление на проекти, финансирани и съфинансирани от ЕС чрез: ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и др.

Нашата цел е да предлагаме висококачествени услуги, допринасящи за успеха на нашите клиенти и  партньори, като:

  • Помагаме на организациите успешно да разработват проекти, финансирани от програми на ЕС;

  • Съдействаме на компаниите да управляват своите проекти в съответствие с всички правила на ЕО;

  • Стремим се постоянно да подобряваме качеството на услугите си в името на клиента.

Клиенти на фирмата са както частни организации, така и такива от публичния сектор, в т. ч. министерства и държавни агенции, общини: Министерство на правосъдието, Агенция по вписванията; Висш съдебен съвет; община Бяла; община Ракитово, община Самуил и др.; производствени предприятия – АиД Комерсиал ЕООД; Гама Пласт БГ ООД; Цитро ООД и др. високотехнологични компании като Булсатком ЕАД; България Сат ЕАД; Телепоинт; Телехаус АД; Балкан Интернет Ексчейндж и др.; редица компании в областта на услугите.