Bulbrockers Ltd won an auction

Bulbbrokers EOOD signed a contract
April 16, 2018
A new business modernization scheme is being launched
April 16, 2018
Show all

Буллброкерс ЕООД съвместно с ИСК при УНСС спечелиха търг за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността на българските граждани за правата и задълженията им като граждани на Европейския съюз”, част от Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз 2007 – 2009 година.
Първият информационен семинар – начало на проекта и представяне на инициативите, се проведе на 16.01.2008 г. в гр.София.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *