200 000 евро за неземеделски дейности в селските райони

Буллброкерс ЕООД подписа договор
април 5, 2018
Стартира нова схема за модернизация на предприятия
април 25, 2018
Show all

25.04.2018г.

Всеки момент се очаква да бъде обявен приемът на проекти по  подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съгласно публикуван график от РА- Държавен фонд „Земеделие“. Целта на подмярката е  развитие на конкурентоспособността на селските райони и създаване на заетост. Ще се финансират инвестиции в неземеделски дейности, като например:  Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); Развитие на услуги във всички сектори; Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Безвъзмездната финансова помощ за предприятията ще стига до левовата равностойност на 200 000 евро, което се равнява на 50% от стойността на проекта.

За повече информация може да се свържете с нас: 0896 845 855, 0896 845858 и на електронния ни адрес: info@bullbrokers-bg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *